vecka 43

Träna verb i dåtid HÄR

Gå in på länken.

Välj din nivå :A1 = Lätt  A2 = Lite svårare  osv  

Ovanför texten finns ” Preparation”  Gör den övningen innan du börjar läsa.

Läs texten och gör övningarna som du hittar under textrutan 😀      😆 

Have a nice reading time. VIEW HERE

 

 

 

 

 

 

Tyska åk 7 Läxa HAUSAUFGABEN till onsdag vecka 41

 LÄXA TILL ONSDAG VECKA 41.

Välj ut minst  10 fraser ( gärna fler) från filmen.Det ska vara fraser som du INTE redan kan.

Skriv fraserna  i ditt skrivhäfte.Lär dig uttal och stavning. LÄS IN FRASERNA  och spara i bildbiblioteket.

Ta ett foto av det du skrivit . Lägg in  fotot i Showbie -appen i mappen ;Tyska åk 7 ” HALLO – TSCHÜS” 

 

 

 

&nbsp